Số đẹp - Thanhso.com

QUẢNG CÁO
SỐ ĐẸP THAM KHẢO
Ngày 09/09/2020
Số đẹp tham khảo

Số đẹp tham khảo được cập nhật lúc 14h00

Vui lòng quay trở lại sau

Ngày 08/09/2020
Số đẹp tham khảo

Đề kết chạm: 1,2,5,6

Dàn 42 số: 

01,10,02,20,04,40,05,50,06,60,07,70,12,21,14,41,15,51,16,61,17,71,24,42,25,52,26,62,27,72,45,54,46,64,47,74,56,65,57,75,67,76

Dàn 14 số: 01,02,04,05,06,07,45,54,46,64,47,74,67,76

Bạch thủ: 07 lót 46,64

------------------------------

Cặp lotto tham khảo: 474,121,020,464,898,797

BTL: 79 Lót 46,64

Xiên 64&02; 64&20

Ngày 07/09/2020
Số đẹp tham khảo

Đề kết chạm: 4,5,6,9

Dàn 42 số:

13,31,14,41,15,51,16,61,18,81,19,91,34,43,35,53,36,63,38,83,45,54,46,64,48,84,49,94,56,65,58,85,59,95,68,86,69,96,89,98,09,90

Dàn 14 số: 15,51,16,61,19,91,35,45,65,56,59,95,90,09,

Bạch thủ: 19 lót 09,90

------------------------------

Cặp lotto tham khảo: 464,595,454,606,121,030

BTL: 95 Lót 12.64

Xiên 64&03; 64&30

Ngày 06/09/2020
Số đẹp tham khảo

Đề kết chạm: 2-3-4-9

Dàn 42 số: 1234569

12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,19,91,23,32,24,42,25,52,26,62,29,92,34,43,35,53,36,63,39,93,45,54,46,64,49,94,56,65,59,95,69,96

Dàn 14 số: 12,13,16,19,23,26,29,43,34,92,93,94,95,96,

Bạch thủ: 23 lót 43,34

------------------------------

Cặp lotto tham khảo: 010,353,686,393,484

BTL: 93 Lót 10

Xiên 93&48; 93&84